O nás

   Pôsobíme  v oblasti  vykurovacích systémov na vykurovací - topný olej, TTO (regenerovaný ťažký vykurovací olej),  LVO (regenerovaný ľahký vykurovací olej) a iné vykurovacie tekuté palivá.  Naše produkty sú určené  pre vykurovanie skladov, hál a iných priemyselných objektov formou teplovzdušných agregátov na tekuté palivo. V ponuke máme aj kotle teplovodné a taktiež ponúkame horáky na olej vhodné na prestavbu na trhu dostupných kotlov. Tieto systémy sú vyrobené z vysokokvalitných materiálov, použité sú komponenty  popredných svetových výrobcov ako Siemens, Delavan, Vida, Ceme, Ca.E.M, Danfoss, Suntec ai. 

Vykurovanie tekutým palivom má narastajúci trend v zahraničí ako aj na Slovensku. Medzi hlavné výhody môžeme zaradiť : 

- minimálne náklady na vykurovanie (počiatočná investícia do systému je veľmi rýchlo návratná)

-  nie je potrebná náročná príprava paliva na sezónu, 

- nevyžadujú každodennú údržbu,

- dokážu bez zásahu obsluhy pracovať niekoľko týždňov,

- systémy sú plne automatizované, teda samostatne vykonajú zapálenie, dávkovanie paliva, elektronika ovláda celý priebeh horenia. Systém je vybavený senzormi a čidlami pre bezpečnosť. 

-  dajú sa ovládať vstavanými termostatmi, možnosť pripojenia externého priestorového termostatu, GSM modulu, ai.

- teplovzdušné agregáty sú prenosné, ich použitie nie je viazané na konkrétnu budovu,

- teplovodné kotle, prestavané teplovodné kotle sa dajú použiť aj na pôvodné palivo a môžeme ich teda zaradiť medzi kotle duálne (hlavne kotle na pevné palivo).